Home » Skolens tilsynsførende

Skolens tilsynsførende

[a5-login-form]
Bente

 

 

Skolen har valgt Bente Haugaard  – der er tidl.

næstformand og konsulent i Frie Grundskolers Lærerforening

 

 

 

 

Afslutning af tilsyn med Nord-Vest Privatskole 2016-2017

Tilsynserklæring -Nord-Vest Privatskole – skoleår 2016-17 – Bente Haugaard

Tilsynserklæring 2015-16

Tilsynserklæring  2015

Tilsynsrapport september 2013

 

Demokratitilsyn

I forbindelse med det Skolestyrelsens og Integrationsministeriets  tilsyn på skolen den 19.marts har skolen sendt en redgørelse om hvordan vi forebereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

“Elevernes demokratiforståelse skal udvikles fra deres første dag på skolen. Skolen fungerer som elevernes eget lokale demokrati, der forbereder dem, inden de skal ud i det ‘rigtige’ samfund og det virkelige daglige demokrati i det danske samfund. Vi opdrager eleverne til at være medborgere med medborgerskab og medbestemmelse, samt til at forstå at denne medbestemmelse forpligter.

 

En stor del af den demokratiske proces på skolen involverer skolens elevråd. På denne måde oplever eleverne endnu en del af demokratiet i praksis. I elevrådet bliver der taget fælles emner op, som eleverne skal lære at forholde sig til, samt at argumentere for og imod, alt i mens de respekterer hinanden”.

 

Ønsker du at læse mere kan du downloade redegørelsen.

Download: Demokratiredegørelse 10.03.2010 (pdf – 55 kb)

 

Fra frie skolers medlemsblad nr. 13 – 6.april 2010 kan du læse artikler  fra tilsynsdagen.

Download:Fri Skolers Blad – nr. 13 – 6.april 2012 (pdf – 2,4 MB)

 

Skolestyrelsens svarskrivelse vedr. tilsynet den 19. marts 2010

Download: Skolestyrelsens svarskrivelse den 19. marts 2012 (pdf – 118 kb)

 

Download:referat af skolestyrelsesn besøg (pdf – 454 kb)