Home » Skolens Sundhedspleje

Vi er på skolen hver fredag 8-13

Hvem er vi?

Hvad kan vi tilbyde?

Kontakt os:

Maria Elenius Frølund Madsen 
Sundhedsplejerske
Team B Sundhedsplejersker - Nørrebro/Bispebjerg
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Område Nørrebro/Bispebjerg

Ørnevej 55, 3. sal
2400 København NV

Direkte 2777 0286
Email cy43@buf.kk.dk
EAN 5798009383754

Skolens Sundhedspleje

NVP sundhedsplejerne anbefaler:

gi 9

opdragelse med hjertet