Home » Skolen » Skolens formål

Skolens formål

Det er skolens formål at give undervisning, som mindst lever op til undervisningsniveauet i folkeskolen. Der skal særligt lægges vægt på elevernes faglige udvikling, idet der tages hensyn til elevernes fysiske, åndelige, intellektuelle og sociale udvikling på en måde, der er i overensstemmelse med hjemmenes kulturelle baggrund og religion.

 

Skolens skal tage del i elevernes opdragelse og i samarbejde med familiernes støtte og udvikle eleverne til hele og selvstændige mennesker, der efter endt skolegang er i stand til at klare sig godt i det danske samfund. – ( Vedtægt for Nord-Vest Privatskole, §2, stk.2)