Home » Årsplaner » Musik

Musik

Formålet med musikundervisningen er først og fremmest at vække elevernes opmærksomhed, glæde og lyst til at træde undersøgende ind i musikkens verden, som vi kan opleve den overalt omkring os -og i os.

I undervisningen tilstræbes det at tildele eleverne brugbare redskaber som vil give dem mulighed for at nå til en teoretisk såvel som til en praktisk og følelsesmæssig tilnærmelse af musikkens væsen, samt for en tiltagende selvstændig og medskabende deltagelse i undervisningen såvel som i musiklivet omkring dem.

 

Årsplanen for musikundervisningen følger ikke de Forenklede Fælles Mål.

Musik 1.-6. klasse -2015-16