Home » Årsplaner

Årsplaner

Nord-Vest Privatskole har vedtaget, at De Fælles Mål for børnehaveklassen til 10. klasse, er gældende for skolen. De nye fælles mål kan ses her.

Samtidig vil de overvejelser og tilgange som beskrives angående elevernes alsidige, personlige udvikling også være gældende.

Da Nord-Vest Privatskole er en dansksproget skole for muslimske elever er faget religion undtaget denne beslutning. For faget religion vil følgende være gældende:

  1. I faget religion undervises der i Islam.
  2. Eleverne skal igennem undervisningen opnå indsigt og forståelse af Islam, således at de kan praktisere deres religion i overensstemmelse med dens værdilære. Eleverne skal opnå  et grundigt kendskab til deres religion og blive i stand til at kunne redegøre for dens moralske værdigrundlag i en kontekst præget af tolerance og flerkulturelle livsopfattelser.
  3. I udskolingsfasen, 7. til 9. klasse skal faget yderligere omfatte de øvrige, centrale verdensreligioner, således at eleverne bliver bekendte med disse religioners menneskesyn, værdier og traditioner. Samtidigt  er det væsentligt at eleverne bibringes en kulturhistorisk forståelse af religionernes placering i de samfundsmæssige udviklinger.

Arabisk

Billedkunst

Biologi

Dansk

Engelsk

Fysik-kemi

HDM

Historie

Idræt

Matematik

Musik

Natur / Teknik

Religion

Samfundsfag

Tysk